E. info@cpmeurope.nl
click here for our form.
Sales: +31 75 65 12 620
General: +31 75 65 12 611

Job opportunities

FIELD TECHNICAL SUPPORT ENGINEER (INTERNATIONAAL)

FIELD TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
(INTERNATIONAAL)

Als Field Technical Support Engineer krijg je de unieke kans om bij te dragen aan onze ambitie de organisatie te groeien en de klantentevredenheid verder te verbeteren. Samen met een team van gepassioneerde technici ben je verantwoordelijk voor klantenondersteuning.

SERVICE MONTEUR (INTERNATIONAAL)

SERVICE MONTEUR (INTERNATIONAAL)

Als Service Engineer verricht je complexe servicewerkzaamheden aan de CPM geleverde machines. Je biedt ondersteuning en adviseert de klant bij technische problemen, voert preventief en correctief onderhoud uit aan nieuwe en bestaande installaties en zorgt voor het technisch goed functioneren van de installatie.

MANUFACTURING ENGINEER

MANUFACTURING ENGINEER

(Minimaal 3 jaar ervaring)

CPM Europe B.V., gevestigd te Zaandam, is een toonaangevende aanbieder van procesapparatuur en technische oplossingen voor de oliezaden-, diervoeder- en bio-energiemarkt. CPM ontwikkelt, produceert en verkoopt zowel systemen als afzonderlijke productie-units. Het uitgebreide pakket aan machines, waaronder maalsystemen, conditioneringssystemen en korrelpersen, wordt gebruikt bij de verwerking van bulkmaterialen in de biobrandstoffenindustrie, de productie van diervoeding, afval-recycling en energieopwekking – mondiale industrieën die sterk groeien.
CPM is een zeer succesvolle organisatie in een nichemarkt. De cultuur van de organisatie kan worden vergeleken met de cultuur van een familiebedrijf en kan daarnaast worden omschreven als internationaal, gespecialiseerd, uniek, ambitieus en gedreven. In verband met de groei en verdere ontwikkeling van de organisatie zijn wij op zoek naar uitbreiding van onze operationele organisatie met een Manufacturing Engineer.

TECHNICAL SALES ENGINEER

TECHNICAL SALES ENGINEER
(Min 5 years’ EXPERIENCE)

As Technical Sales Engineer you will be contributing to the growth of the company by utilizing extensive product knowledge and a professional sales attitude. You will be part of a dedicated sales team focused on selling through technical expertise and passion for the CPM products. You will report to the General Sales Manager.

Furthermore, you are a pragmatic sales consultant offering customers sound technical advice on CPM-products and applications. Through your passion, technical know-how and customer focus you build long-term relationships with current and new customers. You have a proactive approach and can identify and act on (new) opportunities in the market.

SERVICE ENGINEER (INTERNATIONAL) (english)

SERVICE ENGINEER INTERNATIONAL

As a Service Engineer, you carry out complex service work on the machines that CPM has delivered. You offer support, advise the customer about technical problems, carry out preventive and corrective maintenance to new and existing installations, and ensure that the installation functions technically well.

MANUFACTURING ENGINEER (ENGLISH)

MANUFACTURING ENGINEER (ENGLISH)

(Min. 3 years experience)

CPM is a leading provider of process equipment and engineered solutions for the oilseed, animal feed, and bioenergy markets. CPM designs, manufactures and sells both systems and individual production units. The extensive range of machinery including milling systems, conditioning systems and granule presses are used for processing bulk materials in the biomass industry, as well as the production of (animal) foodstuffs, waste recycling and energy generation - all global industries that are growing strongly.
CPM Europe is a highly successful organization in a niche market. The culture of the organization can be compared to the culture of a family business and can furthermore be described as specialized, unique, ambitious and passionate. To facilitate the further growth and development of the organization, we are looking for a Manufacturing Engineer:

TECHNICAL SALES ENGINEER

TECHNICAL SALES ENGINEER
(Minimaal 5 jaar ERVARING)

Als Technical Sales Engineer draag je bij aan de groei van het bedrijf door het toepassen van uitgebreide productkennis en een professionele verkoophouding. Je maakt deel uit van een betrokken verkoopteam dat zich richt op verkoop door middel van technische expertise en passie voor de CPM-producten. Je rapporteert aan de General Sales Manager.

Daarnaast, ben je een pragmatisch ingestelde verkoopconsultant die de klant gedegen advies biedt over producten en toepassingen van CPM. Door je passie, technische knowhow en klantgerichtheid bouw je langetermijn-relaties op met bestaande en nieuwe klanten. Je hebt een proactieve aanpak en bent in staat (nieuwe) mogelijkheden in de markt vast te stellen en daar op in te spelen.

Application form
Name: *
Please enter your name
Phonenumber:
Please enter your phonenumber
E-mail: *
Please enter a valid email address
Motivation: *
Please enter your motivation
Your résumé: *
Please send us your resume
Copy letters: * Copy letters: Refresh
Invalid. Please enter the letters again.

Upcoming events

Oils + Fats

Dates: 11- 15 September 2017

Why CPM Europe?

  • Lowest operating costs
  • Easy to operate
  • Strong, robust design
  • Lowest maintenance costs
  • Extra low energy consumption
  • Compact and space-saving
  • Most consistent quality of production

CPM Europe B.V.
Rijder 2
1507 DN Zaandam

General: +31 75 65 12 611
Sales: +31 75 65 12 620

E-mail us: Click here